Τα Νέα Μας

Η Ελληνική γραφή Μπράιγ (braille) επίσημη!

Η Ελληνική γραφή Μπράιγ (braille) αναγνωρίζεται ως τρόπος γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών! 2 e-braille.gr

Η Ελληνική γραφή Μπράιγ (braille) αναγνωρίζεται ως τρόπος γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών! Σύμφωνα με τον Νόμο 4488/2017 (άρθρο 65, παρ. 3) διαβάστε τον Νόμο παρακάτω.

Η Ελληνική γραφή Μπράιγ (braille) αναγνωρίζεται ως τρόπος γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών! e-braille.gr