Βήμα 1

Ποσοστό Ολοκληρωμένης Διαδικασίας 25%

Επιλέξτε τη Γλώσσα των Καταλόγων σας...

Ο κάθε Κατάλογος Braille (Μπράιγ) μπορεί να μεταφραστεί και να εκτυπωθεί σε μια Γλώσσα, οπότε αν για παράδειγμα οι κατάλογοι σας είναι στα Ελληνικά και Αγγλικά, τότε θα πρέπει να τυπωθούν δύο διαφορετικοί κατάλογοι ένας στην Ελληνική και ένας στην Αγγλική Γλώσσα.

 

Αρχική » ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ BRAILLE
Show sidebar

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (18)

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (18)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (18)