ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-PALACE-e-braille

Menu Braille

Κατάλογοι σε κώδικα Braille (Μπράιγ)

Η εταιρία e-braille.gr, αναλαμβάνει την Μετάφραση, τον Σχεδιασμό και την Εκτύπωση καταλόγων σε Κώδικα Braille (Μπράιγ). Ενώ μπορεί να εξυπηρετήσει τις επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο.

Πελάτης Μακεδονία Palace
Επιχείρηση Ξενοδοχείο
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Προϊόν Kατάλογοι Braille

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σχετικά Έργα